Vedeldad bastu med utsikt över vår hamn på Västkusten.

Hyr vår fina bastu

Bastun är vedeldad och ligger ute på bryggan med utsikt över hamninloppet. Det finns en badstege samt dusch (5kr för varmvatten) och toalett angränsande till bastun. Bastun rymmer 8-10 personer.

Varje bokad tid är 3h.

Det tar ca.1h att värma upp bastun.

$

Pris 600 kr/bokning

Regler vid användning av bastun.

$

Hyrestagaren står som ansvarig vid användning av bastun

$

Hyrestagaren ansvarar även för skador som uppkommer på grund av felaktig hantering

$

Hyrestagaren ansvarar för städning av bastu efter användande

$

Lås bastun efter er enligt överenskommelse

$

Skölj av dig innan användning av bastun

$

Ytterskor och smutsiga kläder etc. lämnas utanför bastun

$

Sitt gärna på en handduk

$

Brandsläckare finns både på insidan och utsidan av ytterdörren till bastun

$

Se även till att ha sötvatten tillgängligt i bastun i händelse av öppen eld

$

Aggregatet tål inte saltvatten, använd endast sötvatten

$

Påfyllnadskranar finns på bryggan samt på butiksgaveln mot bastun

$

Kamin och rökrör bli het och brännskador kan uppkomma vid direktkontakt

$

Vid brännskada kyl omgående med svalt eller ljummet vatten i minst 30 minuter. Är skadan allvarligare, uppsök läkare

$

Barn ska hållas under uppsikt

$

Alkoholkonsumtion ska skötas under ansvar

$

Nyttjande av bastun sker på egen risk

Vill du ha mer information och/eller hyra bastun?

Att basta är en gammal tradition och är en form av terapi och avkoppling som har många hälsofördelar.